• 1 سال پیش

  • 2

  • 19:50

قسمت هشتاد و پنجم - مقالات هفته دوم اردیبهشت 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هشتاد و پنجم - مقالات هفته دوم اردیبهشت 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 19:50

  • 2

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقاله اول: سطح پایین تر آنتی بادی های خنثی کننده بعد از عفونت امیکرون

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.02.22274436v1

مقاله دوم: اختلال سیستم عصبی اتونوم در کووید طولانی

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.25.22274300v1.full-text

مقاله سوم: اختلالات شناختی مزمن پس از کووید-19

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00147-X/fulltext

مقاله چهارم: باورهای خارق الطبیعه و کمبودهای شناختی

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0267360


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads