• 1 سال پیش

  • 145

  • 19:41

14-تعریف کلی از نور در عکاسی(طبیعی و مصنوعی)

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
توضیحات

همونطور که قبلا گفتم نور مهم ترین بخش درباره عکاسیه.

اینا یه توضیح کللی دادم که به کار همه بیاد


shenoto-ads
shenoto-ads