• 1 سال پیش

  • 15

  • 38:58

خنجرهای زنده

هشت وارون
0
0
0

خنجرهای زنده

هشت وارون
  • 38:58

  • 15

  • 1 سال پیش

توضیحات

در قسمت بیست و ششم هشت وارون در مورد فرماندهان و رهبران فرقه ی حشاشیون که از شیعیان اسماعیلیون در ایران بودن صحبت کردیم.

. همچنین به فعالیت های این فرقه و عکس العمل حکومت های مستقر در خاورمیانه در قرون وسطی هم اشاره کردیم

امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها