• 3 سال پیش

  • 22

  • 40:46

امپراطور شهر سوخته

هشت وارون
0
0
0

امپراطور شهر سوخته

هشت وارون
  • 40:46

  • 22

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت در مورد ادامه‌ی روند سلطنت ناپلئون بناپارت و معادلات منطقه‌ای اروپا و سکولاریسم کردن سیستم حکومتی اسپانیا و از همه مهمتر حمله ناپلئون بناپارت به روسیه صحبت کردم.
امیدوارم خوشتون بیاد ‌
 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها