• 3 سال پیش

  • 29

  • 28:20

پدران انقلاب

هشت وارون
0
0
0

پدران انقلاب

هشت وارون
  • 28:20

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات

.

قسمت هفدهم : پدران انقلاب


-

در این قسمت راجع به شروع انقلاب های اروپا و اولین قدم ها برای آزادی و خشونت ها و چالش های پیش روی اون ها صحبت میکنیم.

امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرید.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها