• 4 سال پیش

  • 30

  • 29:36

جنگ در جنگ

هشت وارون
0
0
0

جنگ در جنگ

هشت وارون
  • 29:36

  • 30

  • 4 سال پیش

توضیحات

قسمت سوم از مینی سریال هشت وارون

در این قسمت در مورد سرگذشت کمپانی هند شرقی متحده ی هلند صحبت کردیم و کشورهای مختلف در اروپا در قرن شانزدهم رو مورد بررسی قرار دادیم

همچنین در مورد دنیای جدید و این که در آمریکای شمالی چی گذشت؟Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها