• 4 سال پیش

  • 25

  • 30:00

طلوع بعد جنگ

هشت وارون
1
1
0

طلوع بعد جنگ

هشت وارون
  • 30:00

  • 25

  • 4 سال پیش

توضیحات

قسمت یازدهم : طلوع بعد از جنگ


توی این قسمت در مورد تاریخ اقتصادی ژاپن و هر دو معجزه ی اقتصادی ژاپن در تاریخش رو بررسی کردیم
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها