• 3 سال پیش

  • 17

  • 27:31

نرمش امپراطورانه

هشت وارون
0
0
0

نرمش امپراطورانه

هشت وارون
  • 27:31

  • 17

  • 3 سال پیش

توضیحات

 دراین قسمت راجع به پیدایش بازیگر جدید امپراطوری روسیه. کنفدراسیون اروپا. نقش کشورهای
خاورمیانه در معادلات اروپا و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم از این قسمت
هم لذت ببرید. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها