• 3 سال پیش

  • 53

  • 29:10

وارثان انقلاب

هشت وارون
0
0
0

وارثان انقلاب

هشت وارون
  • 29:10

  • 53

  • 3 سال پیش

توضیحات

قسمت نوزدهم : وارثان انقلاب

-

در این قسمت راجع به ادامه ی روند انقلابی فرانسه. جنگ های اون ها با آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی و به سلطنت رسیدن ناپلئون بناپارت صحبت میکنیم. امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرید.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها