• 3 سال پیش

  • 3.2K

  • 32:48

اروپا مال منه

هشت وارون
1
1
0

اروپا مال منه

هشت وارون
  • 32:48

  • 3.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات

 در این قسمت به ادامه ی روند سلطنت ناپلئون بناپارت در اروپا . درگیری های ناپلئون با اسپانیا و پرتقال. جنگ ها و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرید. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها