• 2 سال پیش

  • 26

  • 31:04

فرانسه - ارتش - فرماندهی - ژوزفین

هشت وارون
1
1
0

فرانسه - ارتش - فرماندهی - ژوزفین

هشت وارون
  • 31:04

  • 26

  • 2 سال پیش

توضیحات

در این قسمت در مورد ادامه ی روند سلطنت ناپلئون بناپارت و به طور کلی وضعیت فرانسه و همچنین ائتلاف بزرگ اروپا علیه ناپلئون صحبت میکنم.

امیدوارم خوشتون بیاد.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها