• 1 سال پیش

  • 82

  • 01:12:58

قسمت 90 - جلسۀ پایانی تدبر در سورۀ بقره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 90 - جلسۀ پایانی تدبر در سورۀ بقره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:12:58

  • 82

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 90 - جلسۀ پایانی تدبر در سورۀ بقره


در این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره بخش دوازدهم سوره را (که در حد فصل نیست) جمع‌بندی و سپس تمام فصول سوره را مرور می‌کند.


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads