• 1 سال پیش

  • 79

  • 01:01:36

قسمت 86 - جمع‌بندی فصل نهم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 86 - جمع‌بندی فصل نهم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:01:36

  • 79

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 86 - جمع‌بندی فصل نهم سوره (سیاق‌های 1 و 2)


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads