• 1 سال پیش

  • 69

  • 55:12

قسمت 77 - جمع‌بندی فصل سوم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 77 - جمع‌بندی فصل سوم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 55:12

  • 69

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 77 - جمع‌بندی فصل سوم سوره


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads