• 1 سال پیش

  • 73

  • 01:33:00

قسمت 68 - سیاق 36 تا 38

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 68 - سیاق 36 تا 38

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:33:00

  • 73

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 68 - سیاق 36 تا 38


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads