• 1 سال پیش

  • 82

  • 01:32:16

قسمت 63 - سیاق‌های 29، 30 و 31

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 63 - سیاق‌های 29، 30 و 31

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:32:16

  • 82

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 63 - سیاق‌های 29، 30 و 31


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads