• 1 سال پیش

  • 80

  • 01:14:53

قسمت 55 - سیاق‌های 12، 13 و 14

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 55 - سیاق‌های 12، 13 و 14

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:14:53

  • 80

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 55 - سیاق‌های 12، 13 و 14


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads