• 1 سال پیش

  • 76

  • 01:21:50

قسمت 52 - سیاق‌های 6، 7 و 8

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 52 - سیاق‌های 6، 7 و 8

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:21:50

  • 76

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 52 - سیاق‌های 6، 7 و 8


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads