• 1 سال پیش

  • 71

  • 01:38:24

قسمت 48 - آیات 274 تا 282

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 48 - آیات 274 تا 282

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:38:24

  • 71

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 48 - آیات 274 تا 282


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads