• 1 سال پیش

  • 57

  • 01:31:23

قسمت 46 - آیات 267 تا 271

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 46 - آیات 267 تا 271

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:31:23

  • 57

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 46 - آیات 267 تا 271


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads