• 1 سال پیش

  • 64

  • 01:51:05

قسمت 42 - آیات 236 تا 242

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 42 - آیات 236 تا 242

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:51:05

  • 64

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 42 - آیات 236 تا 242


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads