• 1 سال پیش

  • 56

  • 01:21:51

قسمت 44 - آیات 253 تا 260

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 44 - آیات 253 تا 260

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:21:51

  • 56

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 44 - آیات 253 تا 260


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads