• 1 سال پیش

  • 63

  • 01:24:05

قسمت 43 - آیات 243 تا 252

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 43 - آیات 243 تا 252

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:24:05

  • 63

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 43 - آیات 243 تا 252


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads