• 1 سال پیش

  • 83

  • 01:38:06

قسمت 45 - آیات 261 تا 266

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 45 - آیات 261 تا 266

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:38:06

  • 83

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 45 - آیات 261 تا 266


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads