• 1 سال پیش

  • 71

  • 01:21:31

قسمت 51 - سیاق‌های 3، 4 و 5

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 51 - سیاق‌های 3، 4 و 5

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:21:31

  • 71

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 51 - سیاق‌های 3، 4 و 5


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads