• 1 سال پیش

  • 87

  • 01:14:08

قسمت 57 - سیاق‌های 17 تا 20

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 57 - سیاق‌های 17 تا 20

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:14:08

  • 87

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 57 - سیاق‌های 17 تا 20


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads