• 1 سال پیش

  • 77

  • 01:39:31

قسمت 74 - جمع‌بندی سیاق‌های 43 تا 45

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 74 - جمع‌بندی سیاق‌های 43 تا 45

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:39:31

  • 77

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 74 - جمع‌بندی سیاق‌های 43 تا 45 (پایان مرحلۀ سوم تدبر در سورۀ بقره)


تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:

  1. دقت در مفاهیم آیات
  2. کشف سیاق‌ها
  3. جمع‌بندی سیاق‌ها
  4. جمع‌بندی سیر سوره

به دلیل حجم زیاد سوره مبارکه بقره (فسطاط)، مرحلۀ دوم و سوم آن توأمان انجام شده است.


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads