• 1 سال پیش

  • 73

  • 01:29:39

قسمت 69 - سیاق 38 و 39

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 69 - سیاق 38 و 39

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:29:39

  • 73

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 69 - سیاق 38 و 39


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads