• 1 سال پیش

  • 67

  • 01:09:21

قسمت 82 - جمع‌بندی فصل ششم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 82 - جمع‌بندی فصل ششم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:09:21

  • 67

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 82 - جمع‌بندی فصل ششم سوره


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads