• 1 سال پیش

  • 75

  • 59:05

قسمت 81 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 81 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 59:05

  • 75

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 81 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads