• 1 سال پیش

  • 84

  • 53:08

قسمت 84 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 84 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 53:08

  • 84

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 84 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads