• 1 سال پیش

  • 86

  • 01:03:39

قسمت 89 - فصل یازدهم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 89 - فصل یازدهم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:03:39

  • 86

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 89 - فصل یازدهم سوره


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads