• 1 سال پیش

  • 80

  • 01:03:15

قسمت 88 - فصل نهم و دهم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 88 - فصل نهم و دهم سوره

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:03:15

  • 80

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 88 - فصل نهم (سیاق 3) و دهم سوره


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads