• 1 سال پیش

  • 90

  • 01:26:37

قسمت 50 - سیاق‌های 1 و 2

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 50 - سیاق‌های 1 و 2

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:26:37

  • 90

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 50 - سیاق‌های 1 و 2 (آغاز دور دوم و سوم تدبر در سورۀ بقره)


تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:

  1. دقت در مفاهیم آیات
  2. کشف سیاق‌ها
  3. جمع‌بندی سیاق‌ها
  4. جمع‌بندی سیر سوره

به دلیل حجم زیاد سوره مبارکه بقره (فسطاط)، مرحلۀ دوم و سوم آن توأمان انجام می‌شود.


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads