• 1 سال پیش

  • 72

  • 01:30:32

قسمت 49 - آیات 283 تا 286

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
0
0

قسمت 49 - آیات 283 تا 286

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
  • 01:30:32

  • 72

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت 49 - آیات 283 تا 286 (پایان مرحلۀ اول تدبر در سورۀ بقره)


تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:

  1. دقت در مفاهیم آیات
  2. کشف سیاق‌ها
  3. جمع‌بندی سیاق‌ها
  4. جمع‌بندی سیر سوره

با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads