• 1 سال پیش

  • 994

  • 07:38

رستم و سهراب؛ قسمت سوم

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

رستم و سهراب؛ قسمت سوم

قصه‌های شاهنامه
  • 07:38

  • 994

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت ادامۀ داستان رستم و سهراب و مواجهۀ آنان با یکدیگر روایت شده است. رویدادها دست به دست هم می‌دهد که سهراب، رستم را نشناسد. این داستان از کتاب داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.shenoto-ads
shenoto-ads