• 3 ماه پیش

  • 29

  • 04:37
اصول چیدمان در فروشگاه های زنجیره ای

اصول چیدمان در فروشگاه های زنجیره ای

رادیو افق کوروش
0
اصول چیدمان در فروشگاه های زنجیره ای
0
0

اصول چیدمان در فروشگاه های زنجیره ای

رادیو افق کوروش
  • 04:37

  • 29

  • 3 ماه پیش

توضیحات

چیدمان کالاها و قفسات در فروشگاه های زنجیره ای با رعایت نکات ریز و ظریفی انجام می شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم به روی انتخاب و خرید مشتریان اثرگزار است


shenoto-ads
shenoto-ads