• 1 سال پیش

  • 42

  • 04:14

اثر تخفیف دادن بر سودآوری فروشگاه

رادیو افق کوروش
0
0
0

اثر تخفیف دادن بر سودآوری فروشگاه

رادیو افق کوروش
  • 04:14

  • 42

  • 1 سال پیش

توضیحات

آیا تخفیف دادن، استراتژی درستی برای رسیدن به فروش بیشتر و سود بیشتر است؟ آیا می‌توان استراتژی مذکور را در هر شرکتی و برای هر محصولی پیاده کرد؟


shenoto-ads
shenoto-ads