• 1 سال پیش

  • 6

  • 30:50

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سیمین ابوطالبی

بیست تا سی
0
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سیمین ابوطالبی

بیست تا سی
  • 30:50

  • 6

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود شانزدهم: گفت‌وگو با سیمین ابوطالبی (پژوهشگر و درمانگر توانبخشی)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
سیمین ابوطالبی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads