• 2 ماه پیش

  • 3

  • 41:00
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - علیرضا حقیقی قریب

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - علیرضا حقیقی قریب

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - علیرضا حقیقی قریب
  • 41:00

  • 3

  • 2 ماه پیش

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - علیرضا حقیقی قریب

بیست تا سی
0

توضیحات

اپیزود چهاردهم: گفت‌وگو با علیرضا حقیقی قریب (مدیرعامل مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
علیرضا حقیقی قریب

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads