• 4 ماه پیش

  • 0

  • 32:18
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - عماد قائنی

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - عماد قائنی

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - عماد قائنی
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - عماد قائنی

بیست تا سی
  • 32:18

  • 0

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود ششم: گفت‌وگو با عماد قائنی، مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
عماد قائنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads