• 1 سال پیش

  • 1

  • 18:55

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - مهدی صداقت

بیست تا سی
0
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - مهدی صداقت

بیست تا سی
  • 18:55

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود دوم: گفت‌وگو با مهدی صداقت ا.، مدیر خانه نوآوری، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
مهدی صداقت

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads