• 1 سال پیش

  • 4

  • 40:23

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نیکو جاویدپور

بیست تا سی
0
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نیکو جاویدپور

بیست تا سی
  • 40:23

  • 4

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود سوم: گفت‌وگو با نیکو جاویدپور، مشاور طراح خدمات و تجربه، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
نیکو جاویدپور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads