• 4 ماه پیش

  • 4

  • 25:12
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - حلیه صبورنژاد

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - حلیه صبورنژاد

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - حلیه صبورنژاد
0
0

اسپین‌آف اول اکسپو ۲۰۲۰ - حلیه صبورنژاد

بیست تا سی
  • 25:12

  • 4

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود دهم: گفت‌وگو با حلیه صبورنژاد، پژوهشگر ارتباطات علم و فناوری، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
حلیه صبورنژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads