• 4 ماه پیش

  • 0

  • 27:57
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - صالح برادران امینی

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - صالح برادران امینی

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - صالح برادران امینی
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - صالح برادران امینی

بیست تا سی
  • 27:57

  • 0

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود نهم: گفت‌وگو با صالح برادران امینی، طراح خدمات و مدیر آژانس دیزاین دیگرگون، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
صالح برادران امینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads