• 1 سال پیش

  • 1

  • 27:57

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - صالح برادران امینی

بیست تا سی
0
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - صالح برادران امینی

بیست تا سی
  • 27:57

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود نهم: گفت‌وگو با صالح برادران امینی، طراح خدمات و مدیر آژانس دیزاین دیگرگون، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
صالح برادران امینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads