• 4 ماه پیش

  • 6

  • 26:40
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - امیر علی صبور

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - امیر علی صبور

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - امیر علی صبور
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - امیر علی صبور

بیست تا سی
  • 26:40

  • 6

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود هشتم: گفت‌وگو با امیر علی صبور، معاون برند با سلام، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
امیرعلی صبور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads