• 4 ماه پیش

  • 0

  • 39:08
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سجاد بهجتی

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سجاد بهجتی

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سجاد بهجتی
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سجاد بهجتی

بیست تا سی
  • 39:08

  • 0

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود دوازدهم: گفت‌وگو با سجاد بهجتی، مؤسس کانتنت برگر و استراتژیست محتوا، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
سجاد بهجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads