• 1 سال پیش

  • 10

  • 52:46

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نفیسه حاجاتی

بیست تا سی
0
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نفیسه حاجاتی

بیست تا سی
  • 52:46

  • 10

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود یازدهم: گفت‌وگو با نفیسه حاجاتی، روزنامه‌نگار، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
نفیسه حاجاتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads