• 4 ماه پیش

  • 0

  • 52:46
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نفیسه حاجاتی

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نفیسه حاجاتی

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نفیسه حاجاتی
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - نفیسه حاجاتی

بیست تا سی
  • 52:46

  • 0

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اپیزود یازدهم: گفت‌وگو با نفیسه حاجاتی، روزنامه‌نگار، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
نفیسه حاجاتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads