• 2 ماه پیش

  • 1

  • 30:25
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور

بیست تا سی
0
اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور
  • 30:25

  • 1

  • 2 ماه پیش

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سارا تیموری‌پور

بیست تا سی
0

توضیحات

اپیزود پانزدهم: گفت‌وگو با سارا تیموری‌پور(معمار)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
سارا تیموری‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads