• 3 سال پیش

  • 7

  • 01:10:41

درسگفتار جامعه شناسی سیاسی ایران - جامعه شناسی سیاسی ایران ج 20 کنفرانس آقایان جلالی و احمد زاده ..

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
0
0

درسگفتار جامعه شناسی سیاسی ایران - جامعه شناسی سیاسی ایران ج 20 کنفرانس آقایان جلالی و احمد زاده ..

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 01:10:41

  • 7

  • 3 سال پیش

توضیحات
درسگفتار جامعه شناسی سیاسی ایران جلسه اول ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی مخاطبان: دانشجویان رشته علوم سیاسی - مقطع دکترا زمان: چهار شنبه 1399/8/28 مکان: دانشگاه باقرالعلوم(ع)- به صورت مجازی با محوریت کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر اثر استاد نجف لک زایی

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads